Hubungi Kami

MTsN 2 KOTA BLITAR

JL. Ciliwung NO 140 KOTA BLITAR

  • Telp (0342) 803536

  • KodeĀ  Pos 66116

  • Email : mtsn_keki@yahoo.co.id

  • WA :-

  • IG : mtsn2kotablitar

  • FB: mtsn 2 kota blitar

  • youtube : mtsn2kotablitar